A projekt címe:

Új mini bölcsőde kialakítása Homrogd településen

A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19 – BO1 – 2019 – 00021
Megvalósítás időszaka: 2020.05.31. – 2023.06.30.
A projekt összköltsége: 118.466.771.- Ft
Szerződött támogatás összege: 118.361.561.- Ft

A támogatás mértéke: 100%

„Új mini bölcsőde kialakítása Homrogd településen” című projekt keretében az önkormányzat
118.361.561.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program
keretében a TOP -1.4.1 – 19 – BO1 – 2019- 00021 kódszámú projektnek köszönhetően
Homrogd településen egy új két csoportos, 14 férőhelyes mini bölcsőde fog létesülni. Az új
mini bölcsőde az iskola épületéhez közel fog megvalósulni. A településen jelenleg nem
működik sem bölcsőde, sem mini bölcsőde, sem családi bölcsőde. A projekt célja a 3 éven
aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása intézményi keretek között.
A sikeres közbeszerzési eljárást követően a Brand 2001. Kft.-vel megkötötte az önkormányzat
a vállalkozási szerződést 2021. 07.13-án.

 

2022. áprilisában a kivitelezés elérte a 25%-os készültséget.

2022 júniusában a kivitelezés elérte az 50%-os készültséget.

2022 szeptemberében a kivitelezés elérte a 75%-os készültséget.

2023. júniusában a kivitelezés 100%-os, a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörtént.