Humán kapacitások fejlesztése az Abaúji térségben

 

Az EFOP-3.9.2-16 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű Európai Uniós projekt keretében 156 526 723 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el Krasznokvajda Község Önkormányzata konzorciumban

 

Abaúj-Hegyközi kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, Szlovákiával határos térség. Magyarországon található kistérségek rangsorában az utolsók között található. A települések nagyrészt aprófalvas szerkezetűek. Az aprófalvas szerkezet magával hozza az aprófalvak problémáit is: lakossági szolgáltatások alacsony színvonala, a gazdasági funkciók szinte teljes hiánya, folyamatos elvándorlás valamint népességfogyás. A térségben a 0-14 éves korosztály aránya haladja meg az országos átlagot. A kormegoszlás alapján valószínűsíthető, hogy az itt születettek jelentős része 15-29 éves korára már más területre költözik.  1960-hoz képest a térség népességének közel felét elveszítette. A kedvezőtlen településszerkezetből előre látható a térség katasztrofális demográfiai viszonyai. Az alacsony lélekszámú települések egyik problémája az elöregedő népesség, amelyhez növekvő számú alulképzett, elszegényedett társadalmi csoport párosul.

 

A foglalkoztatottak között legnagyobb arányban a 30-39 év közöttiek szerepelnek, de elmondható, minden életkori kategóriában mintegy 20%-kal alacsonyabb a foglalkoztatási arány az országos átlaghoz képest. A térségben alapfokú oktatási intézmények találhatóak. A térség egészségügyi és egyéb szociális szolgáltatási ellátottsága, elérhetősége elmaradott.

 

A projekt során megvalósításra kerülő szakmai program:

1)     PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS

·        elkészítésre kerülnek a projekt megvalósítását megalapozó tanulmányok, többek között a helyzetfeltárás és a megvalósíthatósági tanulmány

·        felmérésre kerül a helyi humán szakember szükséglet és a jelentkező hiány

·        a költségvetés érdekében közbeszerzési tevékenységet folytatunk le

2)     PROJEKTMENEDZSMENT

·        a zavartalan projektlebonyolítás érdekében 1 fő projektmenedzser és pénzügyi vezető kerül foglalkoztatásra

3)     KÖNYVVIZSGÁLAT

4)     TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

5)     BERUHÁZÁS

·        a települések megvalósítást segítő eszközöket szereznek be, illetve szükséges a megvalósítást szolgáló ingatlanok felújítása is

6)     KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓK KÉPZÉSE:

·        a képzések több tématerületre terjednek ki. A helyi szükségletekre reflektálva a képzési programok a helyzetfeltárás eredményének alapján kerülnek átdolgozásra. Kiemelt képzési terület a hátrányos helyzetű célcsoporttal való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az agressziókezelés, konfliktusmenedzsment terület, valamint a kiégés (burn-out) megelőzését segítő képzések.

·        kiépítésre kerül a közszolgáltatásban dolgozók képzettségét és végzettségét rögzítő adatbázis (folyamatos frissítéssel és nyomonkövetéssel)

·        az információáramlás érdekében szakmai és szakmaközi fórumok, találkozók és workshopok kerülnek rendezésre rendszeres időközönként. A jó gyakorlatok átvételét is támogatni kívánjuk a programból.

7)     KOMPETENCIAFEJLESZTÉS

·        tudatos pénzügyi magatartás: programsorozat keretében kívánjuk elérni a célcsoportot. A rendszeres előadások mellett pénzügyi tanácsadási szolgáltatást is nyújtunk majd, ahol pl. adósságkezelés témában is segítséget kérhetnek a rászorulók.

·        fenntartható fejlődés: szemétszedési kampány a települések tisztántartása és a környezeti értékek bemutatása érdekében. A programelem tartalmaz továbbá tematikus fenntarthatósági napok szervezését is.

·        angol nyelvi program kerül kidolgozásra az idegen nyelvi készségek fejlesztése érdekében. Alapszintű képzés mellett a középfokú nyelvvizsgára készülő fiatalok számára külön csoportot kívánunk szervezni (nyelvvizsga díjának támogatásával).

·        szintén idegennyelvi készségek fejlesztése érdekében tematikus nyelvi napokat rendezünk

·        tehetséggondozó program keretében 40 diák rendszeresen látogathat múzeumokat, színházat és egyéb változatos programokat

8)     HÁTRÁNYOS HELYZETŰ DIÁKOK OKTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK JAVÍTÁSA

·        ösztöndíj programot indítunk minden településen, amelynek keretében 2-2 diák részesülhet havi jelleggel támogatásban tanulmányainak megkezdése vagy folytatása érdekében

·        közlekedésszervezés keretében igyekszünk javítani a diákok iskolába jutásának feltételein

9)     KOMPLEX ÓVODAI PROGRAM

·        óvodapedagógusaink továbbképzéseken, szakmai előmenetelüket támogató képzéseken vehetnek részt. A helyi szükségletek és igények elsődlegessége miatt a programok átdolgozását is vállaljuk.

·        a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás érdekében nyílt napokat szervezünk, továbbá a képzések egy része a kommunikációs készségekre is kiterjed majd

·        egészségügyi program keretében egészségnapokat és sportnapok kerülnek lebonyolításra, életviteli tanácsadással, szűréssel, stb.

·        óvodai torna bevezetése gyógytornász segítségével

·        közösségi közlekedés fejlesztése – falubusz szolgáltatás bevonása a közlekedésbe

10)  ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, VÁLASZTHATÓ ELEMEK

·        komplex óvodai programot kiegészítő képzések óvodapedagógusok számára

·        helyi szükségletek alapján kialakított képzési program a célcsoport számára

 

 

Pályázó neve (konzorciumi vezető)

KRASZNOKVAJDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe

Humán kapacitások fejlesztése az Abaúji térségben

Szerződés száma

EFOP-3.9.2-16-2017-00029

Projekt összköltség (Ft)

158 626 723 Ft

Támogatás összege (Ft)

156 526 723 Ft

Támogatás mértéke (%)

100

A projekt megvalósításának kezdete

2018.07.02.

A projekt fizikai befejezésének határideje

2023.10.31.